New Year को साथ नयाँ सुरुवात !!!

New Year मा नयाँ सुरुवात Suzuki को धमाकेदार OFFER को साथ !!!
अब यस नयाँ बर्ष नयाँ सुरुवात गर्न झनै सजिलो, जब पाउनुहुनेछ Suzuki को तर्फबाट धमाकेदार OFFER जस्तै :
– Sure Shot Cash Discount Rs.10,000
– Exchange मा Rs.15,000 थप Valuation
 
उक्त Offer २०७९ चैत्र १२ देखि २०८० जेष्ठ १२ गते सम्म मान्य रहनेछ।
थप जानकारीको लागि आफ्नो नजिकैको Suzuki Showroom मा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा तल दिईएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् :
Teku – 9801333949, 01-5333281
Chuchepati – 9801344476, 9801349933
Kathmandu Valley – 9801344263 / 01-5913058/59
Eastern Region – 9801344243/ 01-5913058/59
Central Region – 9801344337 / 01-5913058/59
Western and Far Western Region – 9801344307 / 01-5913058/59
 
*सर्तहरू लागू हुनेछ |

Please feel free to contact us...