Suzuki Sure Shot Cash साथमा Exchange वा Finance!

अब Suzuki Burgman, Suzuki Access, वा Suzuki Avenis स्कूटरहरुको खरिदमा पाउनुहोस् रु. ३०,०००/- Guaranteed Discount , ५ वर्ष warranty को साथमा ५ वर्ष सर्भिस Guaranteed (२० वटा सर्भिस कुपन*)

थप जानकारीको लागि आफ्नो नजिकैको Suzuki Showroom मा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा तल दिईएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् :
Teku – 9801333949 | 01-5333281
Chuchepati – 9801344263
Kathmandu Valley – 9801344263 | 01-5913058/59
Eastern Region – 9801344243 | 01-5913058/59
Central Region – 9801344262 | 01-5913058/59
Western and Far Western Region – 9801344307 | 01-5913058/59

*CONDITION APPLIES
 

TO KNOW MORE ...